Jak często mogę odświeżać pogodę?

Możesz odświeżać pogodę tak często, jak chcesz. Jednakże aplikacja pobierze nowe informacje pogodowe nie częściej niż:

 • dla użytkowników premium:
  • raz na 10 minut dla danych tekstowych lub dla radaru (warstwa map pogodowych);
  • raz na 15 minut dla satelity (warstwa map pogodowych);
  • raz na godzinę dla pozostałych warstw map pogodowych;
 • dla użytkowników nie-premium:
  • raz na godzinę dla danych tekstowych;
  • raz na 4 godziny dla map pogodowych (bez względu na warstwę).

Dane tekstowe to ten rodzaj informacji, który jest używany w większości przypadków. Obejmuje on m.in. bieżące warunki pogodowe, prognozę dzienną i godzinową, czyli wszystkie rodzaje informacji z wyłączeniem map pogodowych.

Jeśli zechcesz odświeżać częściej, niż zostało to określone powyżej, aplikacja użyje ostatnio pobranych informacji pogodowych, zamiast pobierać nowe dane. Warunki pogodowe nie zmienią się, jednak aplikacja wybierze inne pasujące opisy pogody, aby zapewnić lepszą rozrywkę.