Polityka prywatności · Pi**na pogoda

Niniejsza Polityka prywatności reguluje sposób oraz zakres zbierania danych przez aplikację Pi**na pogoda (zwaną dalej „Aplikacją”). Administratorem danych jest ZsuiwaL Lawiusz Fras z siedzibą w Polsce, ul. Sienkiewicza 23/3, 74-240 Lipiany wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem NIP 8531522563, REGON 380113066, (dalej „ZsuiwaL”, „ja”).

Jakie informacje zbieram, gromadzę i przetwarzam?

 1. Dane podane przez Użytkownika Aplikacja zbiera informacje, które Użytkownik podaje w trakcie opcjonalnej rejestracji konta w Aplikacji. Podczas rejestracji Aplikacja wymaga podania nazwy użytkownika, adresu e-mail oraz hasła. Twój adres e-mail jest również przesyłany, gromadzony i przetwarzany, jeśli zdecydujesz się skontaktować ze mną drogą e-mailową. Te informacje są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celach bezpośrednio związanych z obsługą konta Użytkownika w Aplikacji, funkcją przesyłania własnych pomysłów do Aplikacji oraz z zapewnieniem pomocy technicznej i kontaktu. Przekazanie przez Ciebie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapewnienia wyżej wymienionych funkcjonalności. Dane te NIE są przekazywane reklamodawcom i jako dane osobowe podlegają najściślejszej ochronie.
 2. Dane zbierane automatycznie Dodatkowo, Aplikacja zbiera niektóre dane automatycznie:
 • informacje na temat urządzenia (producent, model, parametry sprzętowe, wersja systemu operacyjnego itp.);
 • informacje na temat Użytkownika (identyfikator wyświetlania reklam, płeć, szacunkowy wiek, zainteresowania, język itp.);
 • informacje na temat lokalizacji Użytkownika (adres IP, lokalizacja GPS, punkty dostępu Wi-Fi, sygnalizatory Bluetooth, nadajniki komórkowe w pobliżu itp.);
 • informacje na temat sposobu korzystania z Aplikacji (wliczając w to ustawienia, dane o awariach Aplikacji itp.).

Aplikacja może gromadzić wyżej wymienione dane nawet wówczas, gdy jest ona zamknięta lub nieużywana.

W jaki sposób dane zbierane przez Aplikację są wykorzystywane? Czy są one przekazywane osobom trzecim?

 1. Używam gromadzonych przez Aplikację informacji w celu zapewnienia funkcjonalności Aplikacji. Dane te są przekazywane do moich dostawców usług. Na przykład, informacje o Twojej lokalizacji są przesyłane do dostawcy danych pogodowych, aby Aplikacja mogła dostarczyć Ci prognozę pogody. Jeśli podasz swój adres e-mail w Aplikacji, zostanie on przekazany do dostawcy usługi logowania i wykorzystany, żeby zapewnić Ci konto wewnątrz aplikacji. Jeśli skontaktujesz się ze mną poprzez e-mail, zachowam Twój adres, by móc odpowiedzieć na Twoją wiadomość lub powiadomić Cię, gdybym miał dla Ciebie ważne informacje do przekazania.
 2. Wykorzystuję zbierane przez Aplikację dane, żeby zrozumieć zachowania użytkowników, dowiedzieć się ilu Użytkowników korzysta z Aplikacji i skąd oni pochodzą, poznać typowe sposoby korzystania z Aplikacji, najczęściej zmieniane ustawienia zmieniane w Aplikacji, najchętniej używane jej funkcje itd. Dzięki temu mogę lepiej zaplanować, w jakim kierunku powinienem rozwijać Aplikację, by stała się ona jak najlepsza dla jak największej liczby użytkowników. W tym celu używam zewnętrznych usług, dostarczanych przez podmioty trzecie.
 3. Używam gromadzonych przez Aplikację informacji (informacji na temat urządzenia, użytkownika i jego lokalizacji), by pokryć koszty utrzymania aplikacji, również z wykorzystaniem profilowanych (personalizowanych) reklam. Współpracuję z reklamodawcami oraz innymi podmiotami i dzielę się z nimi tymi danymi, co umożliwia między innymi wyświetlanie Tobie lepiej dopasowanych reklam. Dzięki tym technologiom mogę utrzymać Aplikację i oferować większość jej funkcji za darmo.

Współpracuję z przedsiębiorstwami wymienionymi poniżej. Proszę, zapoznaj się z ich politykami prywatności, gdyż są one prawnie wiążącymi załącznikami do niniejszej Polityki prywatności. W związku z powyższym wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych przez moich partnerów, tak jak zostało to określone w politykach prywatności moich partnerów i w jakichkolwiek politykach prywatności, do których one się odnoszą:

Dodatkowo mogę udostępnić zgromadzone przeze mnie informacje:

 • na żądanie uprawnionych organów;
 • w sytuacjach, w których w dobrej wierze uznam, że udostępnienie tych informacji jest niezbędne do ochrony moich praw lub ochrony bezpieczeństwa Twojego, lub osób trzecich;
 • moim zaufanym partnerom biznesowym, którzy działają w moim imieniu, nie przetwarzają tych danych na własny użytek i działają w zgodzie z niniejszą Polityką prywatności;
 • jeśli moje prawa do Aplikacji zostaną sprzedane lub w jakikolwiek inny sposób przekazane innemu podmiotowi.

Co więcej, mogę skorzystać z przekazanych przez Ciebie informacji, żeby od czasu do czasu skontaktować się z Tobą i przekazać Ci ważne informacje.

W jaki sposób mogę zrezygnować lub ograniczyć zbieranie danych przez Aplikację?

Dane, zbierane przez Aplikację są powiązane z Twoim identyfikatorem wyświetlania reklam, którego możesz zresetować w następujący sposób: „Ustawienia Google → Reklamy → Resetuj identyfikator wyświetlania reklam”. Powyższa ścieżka zapewnia również opcję „Rezygnacji z personalizacji reklam”, co ma wpływ na wyświetlanie reklam przez Aplikację. Miej na uwadze, że powyższa procedura zapewniana jest przez firmę Google i może zostać zmieniona w dowolnej chwili, na co nie mam wpływu. Wyżej wymieniona instrukcja dotyczy stanu faktycznego na dzień aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności; data mieści się na końcu dokumentu.

Z poziomu ustawień Aplikacji możesz wyłączyć lub włączyć to gromadzenie i przekazywanie danych, które nie jest wymagane do działania Aplikacji (np. personalizacja reklam). 

Aplikacja może oferować płatne subskrypcje lub odblokowanie funkcji premium. Mogę ograniczyć zakres zbieranych przez Aplikację informacji dla subskrybentów (posiadaczy odblokowania). Żeby dowiedzieć się więcej na ten temat, sprawdź Umowę Licencyjną Użytkownika Końcowego (EULA): https://funnyweather.zsuiwal.com/pl/eula-pl.

Dodatkowe opcje rezygnacji ze zbierania danych są opisane wewnątrz polityk prywatności moich partnerów wymienionych wyżej. Jeżeli zastosujesz opcję specyficzną dla danego partnera, ten konkretny partner zaprzestanie gromadzenia Twoich danych.

W przypadku niektórych moich partnerów istnieje możliwość wyłączenia/włączenia gromadzenia danych w ustawieniach Aplikacji. Odpowiedni przełącznik znajduje się na końcu listy ustawień. Jeżeli nie jest on dostępny, zaktualizuj Aplikację do jej najnowszej wersji.

Możesz także sprawić, że Aplikacja nie będzie zbierała żadnych danych poprzez odinstalowanie Aplikacji z Twojego urządzenia.

Zasady przechowywania danych; Twoja kontrola nad Twoimi danymi

Przetrzymuję Twoje dane, dopóki używasz Aplikacji i przez pewien czas po zaprzestaniu korzystania z Aplikacji. Jeżeli życzysz sobie, żebym usunął Twoje dane ze swoich zbiorów, proszę, skontaktuj się ze mną przez e-mail [email protected], a ja odpowiem w rozsądnym czasie. Pamiętaj, że niektóre informacje mogą być niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Aplikacji. Ze względu na anonimizację danych, często zdarza się, że na podstawie podanych przez Ciebie informacji nie jestem w stanie ustalić, które konkretnie dane powiązane są z Twoją osobą, przez co, mimo szczerych chęci, nie zawsze mam możliwość usunięcia takich danych.

Osoby w wieku poniżej 16 lat

Aplikacja nie jest przeznaczona dla osób w wieku poniżej 16 lat, w związku z czym nie zbieram danych od takich osób. Jeżeli jako rodzic lub prawny opiekun zauważysz, że Twój wychowanek udostępnił swoje dane bez Twojej zgody, proszę, daj mi znać na adres [email protected]. W rozsądnym czasie usunę takie dane ze swoich zbiorów.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla mnie sprawą priorytetową. Zapewniam fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia, by chronić wszystkie informacje, które zbieram, przetwarzam i przechowuję. Szczególną wagę przywiązuję do ochrony danych osobowych. Proszę mieć na uwadze, że chociaż dążę do zapewnienia możliwie najwyższego stopnia bezpieczeństwa informacji, żadne zabezpieczenia nie są w stanie sprostać wszystkim potencjalnym naruszeniom bezpieczeństwa.

Zmiany

Niniejsza umowa Polityka prywatności może zostać zaktualizowana od czasu do czasu z dowolnego powodu, o czym poinformuję Cię wewnątrz aplikacji (sekcja „Lista zmian”) lub w sklepie Google Play (w sekcji związanej ze zmianami w najnowszej wersji). Informacja taka pojawi się przy aktualizacji aplikacji do jej najnowszej wersji. Jeśli nie zgadzasz się z nowym brzmieniem Polityki prywatności, proszę, odinstaluj Aplikację, gdyż dalsze korzystanie z Aplikacji uważane jest za akceptację wszystkich ewentualnych zmian. W sytuacji, w której z przyczyn niezależnych od Ciebie, tymczasowo nie masz możliwości dowiedzieć się o zmianie warunków Polityki prywatności (wliczając w to tymczasowy brak dostępności aktualizacji Aplikacji w sklepie Google Play), obowiązują Cię dotychczasowe warunki Polityki prywatności dopóty, dopóki nie nabędziesz możliwości dowiedzenia się o aktualizacji umowy Polityki prywatności (np. udostępniona zostanie Ci stosowna aktualizacja Aplikacji w sklepie Google Play). Upływ dwóch tygodni (czternastu dni) od momentu opublikowania zmian w Polityce prywatności należy uważać za wystarczającą przesłankę do uznania, że masz możliwość zapoznania się z brzmieniem nowej wersji bez względu na to, której wersji Aplikacji używasz. W związku z powyższym, po upływie tego czasu, bezwarunkowo zaczyna obowiązywać Cię nowa, aktualna wersja niniejszej Polityki prywatności. Sugeruję zatem z rozsądną częstotliwością odwiedzać niniejszą stronę internetową i sprawdzać, czy Polityka prywatności nie została zaktualizowana.

Twoja zgoda

Poprzez zaznaczenie pola „Akceptuję Licencję Użytkownika Końcowego i Politykę prywatności” w lub korzystanie z Aplikacji, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych, jak zostało to określone w niniejszej Polityce prywatności (w szczególności, przetwarzanie wszystkich określonych tutaj rodzajów danych we wszystkich wymienionych tu celach), jak również zgodnie ze wszystkimi ewentualnymi przyszłymi zmianami. Poprzez „przetwarzanie” należy rozumieć używanie tzw. ciasteczek (cookies) lub używanie danych w każdy możliwy sposób, wliczając w to, lecz nie ograniczając do: zbierania, przechowywania, wykorzystywania, łączenia i przekazywania danych.

Kontakt

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości odnośnie do swojej prywatności podczas korzystania z Aplikacji, lub jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o stosowanych przeze mnie praktykach, napisz do mnie na adres [email protected].

Dodatkowe informacje

Możesz dowiedzieć się więcej na temat stosowanych tu praktyk lub uzyskać informacje na temat możliwości rezygnacji z niektórych rodzajów personalizowanych reklam, na stronie grupy Network Advertising Initiative („NAI”):
https://www.networkadvertising.org/. NAI jest organizacją zrzeszającą przedsiębiorstwa reklamowe, które są zaangażowane w stosowanie odpowiedzialnych praktyk biznesowych i ochronę praw konsumenta.

Zaktualizowano: 19 stycznia 2022 r.