Polityka prywatności · „Pogoda na wesoło”

Niniejsza Polityka prywatności reguluje sposób oraz zakres przetwarzania danych przez aplikację „Pogoda na wesoło” (zwaną dalej „Aplikacją”). Administratorem danych osobowych jest LFW sp. z o.o. z siedzibą w Polsce, przy ul. Sienkiewicza 23/3, 74-240 Lipiany, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001106201, NIP: 8531532314, REGON: 528666718 (dalej: „ja”).

Poprzez „przetwarzanie” należy rozumieć używanie tzw. ciasteczek (cookies) lub używanie danych w każdy możliwy sposób, wliczając w to, lecz nie ograniczając do: zbierania, przechowywania, wykorzystywania, łączenia i przekazywania danych.

W niniejszej Polityce prywatności mowa jest o przekazywaniu informacji do przedsiębiorstw zewnętrznych. Ich firmy oraz linki do ich polityk prywatności znajdują się w dalszej części tego dokumentu.

W jakich sytuacjach, jakie dane przetwarzam i po co to robię? Czy dzielę się tymi informacjami z innymi podmiotami?

Kiedy używasz różnych funkcji Aplikacji, przetwarzane są różne dane. Część z tych danych udostępniam moim zaufanym partnerom, których listę i linki do ich polityk prywatności znajdziesz w dalszej części tego dokumentu. Poniżej znajdują się definicje tych danych, które wymagają szczególnego doprecyzowania:

 1. Twoja rzeczywista lokalizacja – rozumie się przez to informacje na temat Twojego faktycznego położenia, pochodzące z różnych źródeł, takich jak Twój adres IP, współrzędne GPS, punkty dostępu Wi-Fi, sygnalizatory Bluetooth, nadajniki komórkowe w pobliżu itp. Informacje te mogą świadczyć o Twoim aktualnym bądź przeszłym położeniu z różną precyzją. Tę dokładność możesz zazwyczaj (w zależności od wersji systemu operacyjnego) kontrolować, przyznając Aplikacji uprawnienie do lokalizacji szczegółowej lub przybliżonej. Jeżeli przyznasz Aplikacji uprawnienie do lokalizacji bez określenia jej dokładności, używana będzie lokalizacja o najwyższej dostępnej precyzji;
 2. informacje na temat Twojego urządzenia – są to dane takie jak wersja systemu operacyjnego, model i producent urządzenia, rozdzielczość i wymiary ekranu, zainstalowana oraz dostępna pamięć operacyjna i magazynowa, stan naładowania baterii, dostępność i rodzaj połączenia internetowego, operator komórkowy, stan rootowania urządzenia, dane z czujników zainstalowanych w telefonie (np. akcelerometr, kompas), ustawiony język interfejsu użytkownika, wersja Usług Google Play;
 3. informacje na temat Aplikacji i sposobu korzystania z niej, co oznacza: częstotliwość i czas korzystania z Aplikacji, rodzaje wykorzystywanych funkcji, język Aplikacji, częstotliwość i rodzaje pojawiających się błędów w Aplikacji, ustawienia Aplikacji, źródło pochodzenia Aplikacji (np. Google Play czy inny sklep), wersję Aplikacji;
 4. pseudonimizowane identyfikatory użytkownika – to losowe ciągi znaków (np. liter, cyfr i znaków specjalnych), które Aplikacja generuje przy pierwszym uruchomieniu lub w trakcie korzystania z niej. Służą one do odróżniania użytkowników Aplikacji.

Definicje te mają zastosowanie do całości niniejszego dokumentu, chyba że zostało sprecyzowane inaczej. Powyższa lista nie obejmuje wszystkich typów gromadzonych danych. W określonych sytuacjach gromadzę i przetwarzam inne informacje. Okoliczności, w jakich przetwarzane są różne rodzaje danych, w jaki sposób to następuje, jakie są tego cele, znajdują się poniżej:

1. Kiedy korzystasz z Aplikacji, lokalnie (tzn. na Twoim urządzeniu) przetwarza ona informacje na temat Twojego urządzenia oraz informacje na temat Aplikacji i sposobu korzystania z niej. Jest to technicznie niezbędne do poprawnej pracy Aplikacji i zapewnienia wszystkich jej funkcji. Np. przetwarzane są wymiary i rozdzielczość ekranu Twojego urządzenia po to, by Aplikacja poprawnie się wyświetlała; wersja systemu operacyjnego po to, by Aplikacja mogła korzystać z odpowiednich funkcji systemu operacyjnego dostępnych w zależności od jego wersji, dane z czujników do automatycznego obracania interfejsu Aplikacji czy zapewnienia działania dynamicznego wskaźnika wiatru itp. W zakresie, w jakim dane te wykorzystywane są do ww. celów, informacje te nie opuszczają Twojego urządzenia, co nie wyklucza dalszego przetwarzania tych danych, jeżeli następuje to w innych celach opisanych dalej;

2. W trakcie pobierania danych pogodowych przetwarzane są następujące informacje:

  • lokalizacja – będzie to Twoja rzeczywista lokalizacja, jeżeli zezwolisz Aplikacji na dostęp do Twojej lokalizacji, włączona jest funkcja automatycznej lokalizacji (jest włączona domyślnie) oraz dane pogodowe pobierane są dla aktualnej lokalizacji, a nie dla dodatkowych lokalizacji zdefiniowanych w Aplikacji. Jeżeli którykolwiek z tych warunków nie jest spełniony, przetwarzana jest wybrana przez Ciebie lokalizacja, która nie musi pokrywać się z Twoją rzeczywistą lokalizacją. Przetwarzanie danych lokalizacji ma na celu pobranie informacji pogodowych dla wybranego przez Ciebie miejsca.
  • adres IP – jest on technicznie niezbędny do pobrania informacji pogodowych (jak również jakichkolwiek innych danych) przez sieć Internet.

Powyższe dane są następnie szyfrowane i bezpiecznym kanałem przesyłane do moich dostawców danych pogodowych (szyfrowanie nie dotyczy adresu IP, który nie może być zaszyfrowany z uwagi na techniczne ograniczenia protokołów komunikacyjnych; zasada ta ma zastosowanie do całego niniejszego dokumentu). Podstawą przetwarzania ww. danych jest zapewnienie podstawowych funkcji aplikacji oraz – w przypadku Twojej rzeczywistej lokalizacji – Twoja zgoda, której udzielasz, udzielając Aplikacji uprawnienia do lokalizacji. Swoją zgodę w tym zakresie możesz wycofać poprzez wyłączenie funkcji automatycznej lokalizacji, odebranie Aplikacji uprawnienia lokalizacji lub odinstalowanie Aplikacji.

3. Jeżeli zdecydujesz się na założenie opcjonalnego konta w Aplikacji (do dzielenia się własnymi pomysłami z innymi użytkownikami Aplikacji), przetwarzam następujące dane:

  • Twój adres e-mail,
  • nazwę użytkownika, jaką sobie wybierzesz;
  • hasło, jakie sobie wymyślisz;
  • pseudonimizowane identyfikatory użytkownika,
  • Twój adres IP.

Informacje te są niezbędne do obsługi Twojego konta w Aplikacji. Są one, po uprzednim zaszyfrowaniu, przesyłane do operatora, który zapewnia obsługę kont w Aplikacji i dostarcza bazę danych dla treści użytkowników. Podstawą przetwarzania tych danych jest Twoja zgoda, której udzielasz, rejestrując swoje konto w Aplikacji oraz zapewnienie ww. funkcji aplikacji. Swoją zgodę w tym zakresie możesz wycofać poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres [email protected], [email protected] lub [email protected]. Oświadczenie powinno zawierać informację, że chcesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych związanych z obsługą konta w Aplikacji, ewentualnie usunąć konto w Aplikacji, co w tym wypadku jest równoznaczne. Oświadczenie, o którym mowa wyżej, możesz również wygenerować z poziomu samej Aplikacji, używając wbudowanej w nią funkcji zarządzania kontem (wymagana jest najnowsza wersja Aplikacji). Kiedy otrzymam Twoje oświadczenie, w ciągu 10 dni roboczych zaprzestanę przetwarzania ww. danych oraz usunę je ze swoich zbiorów, a twoje konto w Aplikacji przestanie istnieć. Abym mógł zweryfikować autentyczność Twojego oświadczenia, do jego wysłania musisz użyć tego samego adresu e-mail, który został podany przy rejestracji w Aplikacji. Jeżeli rejestracja odbyła się z użyciem konta Google, adresem e-mail użytym do rejestracji w Aplikacji jest adres powiązany z tym kontem Google.

4. Jeżeli w aplikacji są wyświetlane reklamy, Aplikacja przetwarza:

  • informacje na temat Twojego urządzenia,
  • Twój adres IP.

Przetwarzanie tych danych jest technicznie niezbędne do wyświetlania reklam. Są one przetwarzane dopóty, dopóki w Aplikacji wyświetlane są reklamy, niezależnie od tego, czy aktywna jest personalizacja reklam (co zostało opisane niżej). Informacje te są w bezpieczny sposób przesyłane do sieci reklamowych, które dostarczają reklamy.

Wyświetlanie reklam pozwala mi utrzymać Aplikację i oferować większość jej funkcji za darmo, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem.

Jeżeli w Aplikacji wyrazisz zgodę na wyświetlanie lepiej dopasowanych do Twoich preferencji reklam, przetwarzane są, oprócz wymienionych wyżej, następujące dane:

  •         Twoja rzeczywista lokalizacja,
  •         Twój Identyfikator wyświetlania reklam.

W przypadku wyrażenia wspomnianej zgody, co jest podstawą do przetwarzania tych informacji, dane te są łączone, szyfrowane, przesyłane do sieci reklamowych i wykorzystywane do zautomatyzowanego profilowania. Pozwala to na wyświetlanie Tobie bardziej trafnych reklam. Swoją zgodę możesz wycofać, wyłączając spersonalizowane reklamy w ustawieniach Aplikacji, co spowoduje zaprzestanie przetwarzania tych danych i poskutkuje wyświetlaniem Tobie mniej trafnych reklam.

Jeżeli jesteś użytkownikiem premium (posiadaczem płatnej subskrypcji bądź tzw. jednorazowego odblokowania), niniejszy punkt nie ma zastosowania do Ciebie, gdyż reklamy w takiej sytuacji nie są wyświetlane. Wówczas ww. dane nie są przetwarzane dla celów reklamowych i nie są przesyłane do sieci reklamowych.

5. Oprócz powyższych sytuacji, w trakcie działania Aplikacji przetwarzane są:

  • informacje na temat Aplikacji i sposobu korzystania z niej,
  • informacje na temat Twojego urządzenia,
  • szacunkowe dane demograficzne (przedział wiekowy, płeć),
  • Twoja rzeczywista lokalizacja,
  • pseudonimizowane identyfikatory użytkownika,
  • Twój adres IP.

Informacje te są, po uprzednim zaszyfrowaniu, przesyłane do mojego dostawcy usług analitycznych i diagnostycznych.

Wykorzystuję te dane, żeby zrozumieć zachowania użytkowników, dowiedzieć się, ilu Użytkowników korzysta z Aplikacji i skąd oni pochodzą, poznać typowe sposoby korzystania z Aplikacji, najczęściej zmieniane ustawienia Aplikacji, najczęstsze problemy z Aplikacją, najchętniej używane jej funkcje itd. Dzięki temu mogę lepiej zaplanować, w jakim kierunku powinienem rozwijać Aplikację, by stała się ona jak najlepsza dla jak największej liczby użytkowników.

Ponadto wykorzystuję te dane do wykrywania i rozwiązywania ewentualnych problemów z Aplikacją.

Mając na uwadze powyższe, przetwarzanie tych danych jest moim prawnie uzasadnionym interesem. Oprócz tego, w zakresie, w jakim wykorzystuję te informacje do wykrywania i rozwiązywania problemów z Aplikacją, podstawą przetwarzania danych jest zapewnienie Tobie możliwości korzystania z prawidłowo działającej Aplikacji.

6. Jeżeli zdecydujesz się skontaktować ze mną poprzez pocztę elektroniczną, będę przetwarzać Twój adres e-mail, a także wszystkie dane, jakie umieścisz w swojej wiadomości. Ponadto, jeżeli do kontaktu ze mną użyjesz wbudowanej w Aplikację funkcji przesyłania wiadomości, przetwarzane będą informacje diagnostyczne:

  • Twoja rzeczywista lokalizacja (także lokalizacje z przeszłości),
  • informacje na temat Aplikacji i sposobu korzystania z niej,
  • informacje na temat Twojego urządzenia.

Przetwarzanie tych informacji jest konieczne, bym mógł rzeczowo odpowiedzieć na Twoją wiadomość oraz pomóc Ci rozwiązać ewentualne problemy z Aplikacją.  

Aplikacja może przetwarzać wszystkie wyżej wymienione dane nawet wówczas, gdy jest ona zamknięta lub nieużywana (np. podczas pobierania danych pogodowych w tle).

Jakim podmiotom trzecim przekazywane są dane gromadzone przez Aplikację?

Współpracuję, w zakresie przetwarzania danych, z przedsiębiorstwami wymienionymi poniżej. Proszę, zapoznaj się z ich politykami prywatności (do których linki znajdują się przy każdej firmie), gdyż są one prawnie wiążącymi załącznikami do niniejszej Polityki prywatności.

W związku z powyższym wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych przez moich partnerów, tak jak zostało to określone w politykach prywatności moich partnerów i w jakichkolwiek politykach prywatności, do których one się odnoszą:

1. Dostawcy danych pogodowych:

2. Operator bazy danych, dostawca kont w Aplikacji, dostawca usług analitycznych i diagnostycznych, sieć reklamowa:

Dodatkowo mogę udostępnić zgromadzone przeze mnie informacje:

 • na żądanie uprawnionych organów;
 • w sytuacjach, w których w dobrej wierze uznam, że udostępnienie tych informacji jest niezbędne do ochrony moich praw lub ochrony bezpieczeństwa Twojego, lub osób trzecich;
 • moim zaufanym partnerom biznesowym, którzy działają w moim imieniu, nie przetwarzają tych danych na własny użytek i działają w zgodzie z niniejszą Polityką prywatności;
 • jeśli moje prawa do Aplikacji zostaną sprzedane lub w jakikolwiek inny sposób przekazane innemu podmiotowi.

Co więcej, mogę skorzystać z przekazanych przez Ciebie informacji, żeby od czasu do czasu skontaktować się z Tobą i przekazać Ci ważne informacje.

W jaki sposób mogę zrezygnować lub ograniczyć zbieranie danych przez Aplikację?

Możesz zresetować swój identyfikator wyświetlania reklam w ustawieniach Google na swoim urządzeniu.

Z poziomu ustawień Aplikacji możesz wyłączyć lub włączyć to gromadzenie i przekazywanie danych, które nie jest wymagane do działania Aplikacji (np. personalizacja reklam). 

Miej na uwadze, że ani resetowanie identyfikatora wyświetlania reklam, ani rezygnacja z reklam personalizowanych nie spowodują zaprzestania czy zmniejszenia częstotliwości wyświetlania reklam w Aplikacji, natomiast reklamy zapewne będą dla Ciebie mniej interesujące.

Aplikacja może oferować płatne subskrypcje lub odblokowanie funkcji premium. Automatycznie ograniczam zakres zbieranych przez Aplikację informacji dla subskrybentów (posiadaczy odblokowania). Żeby dowiedzieć się więcej na ten temat, sprawdź Umowę Licencyjną Użytkownika Końcowego (EULA): https://funnyweather.zsuiwal.com/pl/eula-pl.

Dodatkowe opcje rezygnacji ze zbierania danych są opisane wewnątrz polityk prywatności moich partnerów wymienionych wyżej. Jeżeli zastosujesz opcję specyficzną dla danego partnera, ten konkretny partner ograniczy lub zaprzestanie gromadzenia Twoich danych.

W przypadku niektórych moich rodzajów przetwarzania danych istnieje możliwość wyłączenia/włączenia tego przetwarzania w ustawieniach Aplikacji. Odpowiedni przełącznik znajduje się na końcu listy ustawień. Jeżeli nie jest on dostępny, zaktualizuj Aplikację do jej najnowszej wersji.

Możesz także sprawić, że Aplikacja nie będzie zbierała żadnych danych poprzez odinstalowanie Aplikacji z Twojego urządzenia.

Zasady przechowywania danych; Twoja kontrola nad Twoimi danymi

Przetrzymuję Twoje dane, dopóki używasz Aplikacji oraz po zaprzestaniu korzystania z Aplikacji. Jeżeli życzysz sobie, żebym usunął Twoje dane ze swoich zbiorów, proszę, skontaktuj się ze mną przez e-mail [email protected], a ja odpowiem w ciągu 10 dni roboczych. Pamiętaj, że niektóre informacje mogą być niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Aplikacji czy do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Ze względu na anonimizację danych, często zdarza się, że na podstawie podanych przez Ciebie informacji nie jestem w stanie ustalić, które konkretnie dane powiązane są z Twoją osobą, przez co, mimo szczerych chęci, nie zawsze mam możliwość usunięcia wszystkich danych. Wówczas usuwam te informacje, które jestem w stanie powiązać z Tobą.

Osoby w wieku poniżej 16 lat

Aplikacja nie jest przeznaczona dla osób w wieku poniżej 16 lat, w związku z czym nie zbieram danych od takich osób. Jeżeli jako rodzic lub prawny opiekun zauważysz, że Twój wychowanek udostępnił swoje dane bez Twojej zgody, proszę, daj mi znać na adres [email protected]. W rozsądnym czasie usunę takie dane ze swoich zbiorów.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla mnie sprawą priorytetową. Zapewniam fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia, by chronić wszystkie informacje, które zbieram, przetwarzam i przechowuję. Szczególną wagę przywiązuję do ochrony danych osobowych. Proszę mieć na uwadze, że chociaż dążę do zapewnienia możliwie najwyższego stopnia bezpieczeństwa informacji, żadne zabezpieczenia nie są w stanie sprostać wszystkim potencjalnym naruszeniom bezpieczeństwa.

Zmiany

Niniejsza umowa Polityka prywatności może zostać zaktualizowana od czasu do czasu z dowolnego powodu, o czym poinformuję Cię wewnątrz aplikacji (sekcja „Lista zmian”) lub w sklepie Google Play (w sekcji związanej ze zmianami w najnowszej wersji). Informacja taka pojawi się przy aktualizacji aplikacji do jej najnowszej wersji. Jeśli nie zgadzasz się z nowym brzmieniem Polityki prywatności, proszę, odinstaluj Aplikację, gdyż dalsze korzystanie z Aplikacji uważane jest za akceptację wszystkich ewentualnych zmian. W sytuacji, w której z przyczyn niezależnych od Ciebie, tymczasowo nie masz możliwości dowiedzieć się o zmianie warunków Polityki prywatności (wliczając w to tymczasowy brak dostępności aktualizacji Aplikacji w sklepie Google Play), obowiązują Cię dotychczasowe warunki Polityki prywatności dopóty, dopóki nie nabędziesz możliwości dowiedzenia się o aktualizacji umowy Polityki prywatności (np. udostępniona zostanie Ci stosowna aktualizacja Aplikacji w sklepie Google Play). Upływ dwóch tygodni (czternastu dni) od momentu opublikowania zmian w Polityce prywatności należy uważać za wystarczającą przesłankę do uznania, że masz możliwość zapoznania się z brzmieniem nowej wersji bez względu na to, której wersji Aplikacji używasz. W związku z powyższym, po upływie tego czasu, bezwarunkowo zaczyna obowiązywać Cię nowa, aktualna wersja niniejszej Polityki prywatności. Sugeruję zatem z rozsądną częstotliwością odwiedzać niniejszą stronę internetową i sprawdzać, czy Polityka prywatności nie została zaktualizowana.

Kontakt

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, wnioski lub wątpliwości odnośnie do swojej prywatności i swoich praw podczas korzystania z Aplikacji, lub jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o stosowanych przeze mnie praktykach, śmiało napisz do mnie na adres [email protected]. Odpowiem w ciągu 10 dni roboczych.

Dodatkowe informacje

Możesz dowiedzieć się więcej na temat stosowanych tu praktyk lub uzyskać informacje na temat możliwości rezygnacji z niektórych rodzajów personalizowanych reklam, na stronie grupy Network Advertising Initiative („NAI”):

https://www.networkadvertising.org/. NAI jest organizacją zrzeszającą przedsiębiorstwa reklamowe, które są zaangażowane w stosowanie odpowiedzialnych praktyk biznesowych i ochronę praw konsumenta.

Zaktualizowano: 31 maja 2024 r.